Biomateriały

Będące wyjątkowo specyficzną grupą produktów biomateriały, charakteryzują się różnorodnym składem, strukturą oraz właściwościami. Ich najważniejszą cechą jest jednak to, że są w pełni akceptowane przez ludzki organizm, mogąc łączyć się na stałe z żywą tkanką bądź przyczyniać się do jej regeneracji.

Są to budulce istotnie różniące się od leków. Mogą być częścią bądź stanowić cały system elementów, zastępując daną tkankę, czy też pełnić jej rolę.

Współczesne biomateriały znalazły także zastosowanie przy zabiegach z użyciem implantów dentystycznych jako rusztowania bądź uzupełnienia w przypadku braków kostnych.

Wskazania:

 • Wypełnienie ubytków kostnych po usunięciu cyst
 • Leczenie ubyków kostnych przyzębia
 • Remodelacja wyrostka zębodołowego
 • Leczenie bytków kostnych w okolicy implantu
 • Operacja sinus-lift
 • Wypełnienie ubytków kostnych po ekstrakcji zębów w ramach Zapobiegania atrofii podłoża kostnego

Zalety:

 • resorbowalność
 • wysoka czystość fazowa
 • osteokonduktywność
 • wysokie bezpieczeństwo ( nie zawiera protein ) – wykluczenie ryzyka infekcji
 • spoista porowatość
 • stabilność w ubytku, doskonały poziom obróbki
symbolnazwawielkość ziarenilość
TCP 32.2PORESORB-TCP0,16-0,3 mm0,5 g
TCP 31.2PORESORB-TCP0,16-0,3 mm1 g
TCP 13.2PORESORB-TCP0,3-0,6 mm0,5 g
TCP 11.2PORESORB-TCP0,3-0,6 mm1 g
TCP 23.2PORESORB-TCP0,6-1,0 mm0,5 g
TCP 21.2PORESORB-TCP0,6-1,0 mm1 g
TCP 41.2PORESORB-TCP1,0-2,0 mm1 g

Presorb Instrukcja Użycia

Presorb TCP Folder