System implantologiczny OSTEOPLANT

System implantologiczny Osteoplant to nowoczesne rozwiązanie dla lekarzy dentystów stosujących w leczeniu protetycznym wszczepy śródkostne. Obejmuje kompleksowy asortyment implantów, łączników protetycznych wraz z instrumentarium.

Implanty Osteoplant wykonane są z biokompatybilnego tytanu (cp Ti Grade IV). Zgodnie z najnowszymi trendami, część śródkostna posiada anatomiczny, obły kształt przypominający korzeń zęba, bez ostrych krawędzi mogących wywoływać niekorzystne koncentracje naprężeń. Wyjątkowy wzór gwintu powoduje, iż wszczep osiąga doskonałą stabilizację pierwotną, nawet w kości o zmniejszonej gęstości, dzięki efektowi zagęszczania istoty gąbczastej podczas implantacji. Porowata powierzchnia uzyskana metodą selektywnej abrazji (SA-Al203) poprawia kontakt wszczepu z tkanką kostną. Rutynowo implanty jednoczęściowe stosowane są w systemie wczesnego obciążenia, co w konsekwencji skraca czas całkowitego leczenia nawet 2- 3-krotnie.

Czysty tytan medyczny o ulepszonych właściwościach

ytan medyczny (cp Ti) wykorzystywany do produkcji implantów występuje w 4 klasach wytrzymałośći. Implanty Osteoplant od początku produkowane są wyłącznie z certyfikowanego tytanu klasy 4(cp Ti Grade 4). Dzięki innowacyjnej obróbce fizycznej udało się podwyższyć jego wytrzymałość o 30% (cp Ti Grade 4 cw). To wyróżnia nas wśród innych systemów implantologicznych sprawiając, iż Osteoplant to jeden z bezpieczniejszych implantów dostępnych na rynku.

Idealnie dopasowany implant – filar protetyczny

Połączenie heksgonialne jest niekwestionowanym standardem w implatologii. Aktualnie największą ilośćią systemów implantologicznych na świecie wykorzystuje ten model połączenia, który przez dzięsięciolecia okazał się najbardziej sprawdzonym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem. Ultranowoczesna technologia wytwarzania połączenia w implantach Osteoplant wraz z wysublimowaną kontrolą jakości sprawaiają, że dokładność i powtarzalność newralgicznych parametrów osiągneła niespotykany do niedawna wymiar.

Zmodyfikowana, rozwinięta powierzchnia

Innowacyjna powierzchnia poprawia kontakt wszczepu z tkanką i przyspiesza proces osteointegracji. Powierzchnię implantu uzyskuje się metodą abrazyjno-strumieniową przy użyciu biozgodnego hydroksyapatytu.


Optymalna wytrzymałość przy minimalnej średnicy implantu

10 lat intesywnej współpracy z Politecniką Poznańską przyniosło olbrzymi zastrzyk wiedzy tak istotny z punktu widzenia bezpięczeństwa i funkcjonalności implantów. Każdy nawet najmniejszy element systemu podlega już na etapie projektowania rozległym stymulacjom wytrzymałości z użyciem metody elementów skończonych(MES).