System SOS

Belkowy system retencyjny wg. Śliwowskiego umożliwia wykonanie protezy całkowitej w przypadku bezzębia żuchwy stabilizowanej standaryzowanym przęsłem kładkowym opartym na 2 implantach. Zabieg implantacji wykonywany jest bezpłatowo, w sposób pozycjonujący wszczepy dzięki wykorzystaniu szablonu chirurgicznego na bazie tomografii komputerowej. Tak przeprowadzona implantacja umożliwia natychmiastowe osadzenie protezy pomijając długotrwały proces indywidualnego wykonawstwa elementów retencyjnych. Rozwiązaniem technicznym pozwalającym na zastosowanie powyższej techniki jest zespół dwóch dopasowanych wzajemnie elementów: belki i obudowy belki. Belka służy do instalacji na implantach, natomiast obudowa montowana jest w płycie protezy. Zasadnicze zalety metody to: uproszczenie techniki chirurgiczno – protetycznej oraz skrócenie czasu całkowitej rehabilitacji do jednego dnia.

Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu posiada nowoczesną fabrykę wyspecjalizowaną w produkcji wyrobów medycznych przeznaczonych do implantacji. Produkcja opiera się na wysoce precyzyjnej technologii obróbki skrawania materiałów biokompatybilnych (CAD/CAM) z wykorzystaniem numerycznych centrów obróbczych pozwalających utrzymać wysoce rygorystyczne standardy jakości. Procesy czyste realizowane są w strefie kontrolowanej czystości – cleanroom klasa 100 000.Przedsiębiorstwo spełnia europejskie standardy jakości (ISO 9001, ISO 13485, 93/42/EEC).

Dr med., dent. Krzysztof Śliwowski jest znanym i cenionym na całym świecie specjalistą implantologii stomatologicznej. Od lat prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu chirurgii i protetyki. Jest autorem kilku podręczników oraz wielu publikacji naukowych z zakresu implantologii. Na podstawie wieloletnich doświadczeń klinicznych w swej klinice w Düsseldorfie opracował autorskie założenia konstrukcyjne i metodę leczenia S.O.S.