Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu została utworzona z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 1989r. w celu realizowania następujących zadań: działania na rzecz wszechstronnego rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, upowszechniania wiedzy o jej osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i leczniczych, aktywizacji pracowników, studentów, byłych pracowników, absolwentów oraz osób i instytucji związanych swoją działalnością z Uniwersytetem Medycznym, pomocy i opieki nad byłymi pracownikami Uniwersytetu Medycznego.

Aktualnie Fundacja UM prowadzi wielokierunkową działalność gospodarczą, a jej główne elementy to produkcja i dystrybucja implantów stomatologicznych, organizacja konferencji i zjazdów naukowych oraz prowadzenie apteki otwartej.