Osteoplant

Wytwórnia Implantów Stomatologicznych jest wysokospecjalistyczną jednostką zajmującą się projektowaniem, produkcją i dystrybucją implantów stomatologicznych.

Geneza przedsięwzięcia sięga 1994 roku kiedy rozpoczęto działania projektowo – wdrożeniowe systemu implantów dentystycznych Osteoplant według koncepcji naukowców z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu (Grajewski S., Sokalski J., Pospiech J.). Dwa lata później Fundacja Akademii Medycznej w Poznaniu sfinalizowała prace inwestycyjne umożliwiające rozpoczęcie seryjnej produkcji wyrobów medycznych według obowiązujących standardów jakości. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego dyrektora Instytutu Stomatologii – prof. dr hab. Stefana Włocha oraz wieloletniej, aktywnej współpracy naukowo – klinicznej z Katedrą Protetyki Stomatologicznej CM Uniwersytetu Jagiellońskiego kierowanej przez prof. dr hab. Stanisława Majewskiego przeprowadzono pierwsze badania kliniczne formułujące zakres aplikacji i procedur klinicznych dla nowego produktu. Pozytywny rezultat badań zwieńczył również proces rejestracyjny systemu Osteoplant w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej otwierając jego drogę do klinik i praktyk stomatologicznych w całej Polsce.

Innowacyjność przedsięwzięcia dotyczyła dwóch zagadnień: funkcji implantów oraz technologii ich produkcji. Metoda leczenia wykorzystuje biologiczny fenomen osteointegracji – strukturalnego i czynnościowego połączenia żywej kości z powierzchnią obciążonego implantu. W praktyce w miejsce brakującego zęba wprowadza się biokompatybilny wszczep, który stanowi kostne umocowanie dla uzupełnienia imitującego naturalny ząb. Produkcja implantów opiera się natomiast na wysoce precyzyjnej technologii obróbki skrawania materiałów biokompatybilnych (CAD/CAM) z wykorzystaniem numerycznych centrów obróbczych pozwalających utrzymać wysoce rygorystyczne standardy jakości.

Misja stworzenia polskich implantów dentystycznych zogniskowana była na uzyskaniu produktu o wyraźnie niższej cenie w stosunku do analogicznych wyrobów zagranicznych. Konsekwentnie prowadzona strategia marketingowa wyraźnie przyczyniła się do rozpropagowania implantologii w Polsce dzięki zwiększeniu dostępności tej metody leczenia dla niemal każdego człowieka. Dziś Osteoplant to jeden z częściej wybieranych systemów implantologicznych przez lekarzy w Polsce, mimo iż na rynku dostępne są wszystkie światowe marki.

„Krwioobiegiem” gwarantującym życie każdego wyrobu medycznego jest działalność badawczo – rozwojowa. Jest to sfera aktywności fundacji o szczególnie wysokiej wadze. Naturalnym partnerem współpracy naukowej jest od lat Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, a w szczególności Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej (kier. prof. dr hab. Jerzy Sokalski) oraz Katedra i Klinika Protetyki Stomatologicznej (kier. prof. dr hab. Wiesław Hędzelek). Owocem współpracy są liczne projekty badawcze zwieńczone rozprawami doktorskimi i publikacjami w polskich i zagranicznych wydawnictwach. W roku 2007 zostało powołane konsorcjum naukowo – badawcze, w skład którego weszły Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska. Owocami tej współpracy są interdyscyplinarne projekty naukowe, których rezultatem stało się opracowanie i wdrożenie do produkcji nowej generacji implantów (Osteoplant BASE, Osteoplant RAPID) oraz materiałów pochodnych tlenku cyrkonu. Współpraca z Politechniką Poznańską sięga 2002r., a jej mentorem jest J.M. Rektor prof. dr hab. Tomasz Łodygowski, który wraz z zespołem naukowym wprowadził do badań implantologicznych zaawansowane techniki badawcze oparte na metodzie elementów skończonych. Ośrodkami, które zapisały się na zawsze w historii współpracy naukowo – badawczej z Fundacją UM są ponadto: Katedra Protetyki Stomatologicznej CM Uniwersytetu Jagiellońskiego (prof. dr hab. Stanisław Majewski), Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu (dr inż. Jacek Borowski), Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach (dr n. med. Piotr Jędrzejewski), Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON (prof. dr hab. Grzegorz Krzymański), Akademia Medyczna w Bydgoszczy (dr n. med. Piotr Winiarski), Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Implantologii ALFAMED (dr. n. med. Paweł Białożyk, dr Piotr Niwiński), Zahnimplantat Klinik Düsseldorf (dr med. Krzysztof Śliwowski).

Nad rozwojem systemu Osteoplant czuwa z ramienia Fundacji UM dr n.med. Rafał Zagalak, który we współpracy z uczelniami, wykorzystując także swoje doświadczenie jako praktykujący implantolog, przyczynia się do ciągłego udoskonalania systemu.

Od początku strategicznym celem Fundacji UM było zorganizowanie produkcji implantów w sposób kompleksowy – od surowca do gotowego produktu. Pierwsza wytwórnia implantów mieściła się na terenie Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu i obejmowała stanowiska obrabiarek CNC, kontroli jakości, obróbki powierzchni oraz strefę kontrolowanej czystości, w której następowała dekontaminacja i pakowanie wyrobów. W 2004r. w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe wymagania stawiane wyrobom medycznym. Dzięki przychylności J.M. Rektora prof. dr hab. G. Bręborowicza i wydatnej pomocy Akademii Medycznej w Poznaniu została przeprowadzona gruntowna reorganizacja Wytwórni Implantów. Fundacja Akademii Medycznej uzyskała dwukrotnie wsparcie z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2000, dzięki czemu zostało sfinansowane wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością. Ukoronowaniem żmudnej reorganizacji było uzyskanie certyfikatów ISO 9001, ISO 13485 oraz CE dla produkowanych wyrobów medycznych wydanych przez znaną na całym świecie instytucję certyfikującą TÜV Rheinland. Etap ten otworzył przed producentem rynki zbytu w całej Unii Europejskiej. Pragnąc wykorzystać nową szansę dokonano rozbudowy działu sprzedaży i marketingu poszerzając asortyment handlowy o zewnętrzne produkty z otoczenia implantologii stomatologicznej jak unity chirurgiczne, narzędzia chirurgiczne czy biomateriały do technik regeneracji tkanek.

W 2011r. została ukończona największa inwestycja – budowa nowoczesnej fabryki z rozszerzonym parkiem maszynowym oraz w pełni zautomatyzowanymi strefami typu cleanroom w klasie czystości 10 000. Nowa wytwórnia pozwala na dziesięciokrotne zwiększenie produkcji oraz wytwarzanie produktów w swej klasie o najwyższym zaawansowaniu technicznym. Ten milowy krok w rozwoju poznańskiego przedsięwzięcia był możliwy między innymi dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej z programu Innowacyjna Gospodarka (działanie 1.4 – 4.1).

Kilkanaście lat konsekwentnej pracy nad realizacją polskiego systemu implantologicznego zostało uznane jako jeden z najbardziej innowacyjnych projektów w Wielkopolsce w roku 2011 kiedy to Fundacjia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zdobyła wyróżnienie w konkursie Innowacyjna Wielkopolska organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.